AE1030 - Implantació d'Estratègies Empresarials

Curs 3 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula