TI0908 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets (I)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes, impartides en anglès, seran eminentment pràctiques però comptaran amb una introducció teòrica de cada tema que servirà de base i de reforç a la comprensió i a l’expressió de la llengua. En la part teòrica s’exposaran els continguts gramaticals, ortogràfics, lèxics, etc., necessaris per a adquirir la competència oral i escrita adequada. A continuació, l’alumnat posarà en pràctica aqueixos coneixements de manera participativa a través d’exercicis en grup, individuals, a l’aula, fora d’aquesta o en l’aula virtual.