TI0907 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

BLOC I. FILOSOFIA I INTERCULTURALITAT

Unitat 1. Pensar el nostre temps

Introducció

1.1 La vigència del pensament humanístic avui

1.2 El pensament crític

Unitat 2. La crisi de la raó des de Nietzsche

Introducció

2.1 Crítica a la Modernitat

2.2 Pensament postmodern

Unitat 3. Globalització i interculturalitat

Introducció

3.1 Què és la globalització?

3.2 La pseudocultura com a model globalitzat

3.3 Diversitat humana i cultural

3.4 Una proposta d'ètica cívica intercultural

 

BLOC II

INTERCULTURALITAT: CULTURA I COMUNICACIÓ

Unitat 4. Definició i delimitació de les cultures

4.1 Introducció

4.2 Definició de cultura: caracterització comparada de llengües i cultures

4.3 Delimitació de les cultures

4.4 Tipus de cultures

Unitat 5. La comunicació intercultural interpersonal

5.1 Pragmàtica i comunicació intercultural

5.2 Comunicació intercultural i patrons de interacció comunicativa

Unitat 6. Convivència entre cultures

6.1 Models de convivència

6.2 Drets diferencials

6.3 Interculturalitat als mitjans de comunicació