TI0907 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura es desenvoluparà mitjançant classes magistrals, seminaris sobre lectures teòriques, classes de discussió de casos, elaboració de mapes conceptuals i entrevistes de tutorització.