PU0940 - Comunicació Política

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

BLOC 1. Claus actuals d'un sector en expansió  

1. El nou escenari. Les bases de la comunicació política

2. Canvis socials i transformació de la comunicació política: el procés de modernització

3. Mediatització de la política i impacte de les xarxes socials 

4. La professionalització de la comunicació política


BLOC 2. Dinàmiques d'interacció 

5. Entre l'autonomia i la dependència. Les relacions entre els actors polítics i comunicatius

6. La espectacularització de la política 


BLOC 3. Principals àmbits d'aplicació 

7. Les campanyes electorals: estratègies i eines principals

8. La construcció (permanent) de la imatge del líder

9. Activisme polític i ús estratègic de la comunicació