PU0940 - Comunicació Política

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L’assignatura combinarà sessions teòriques, basades en la metodologia de la classe magistral, amb sessions pràctiques, centrades en la realització d’una sèrie d’exercicis per part de l’alumnat (tant de forma individual como en grup). El contingut de les pràctiques de l’assignatura s’organitza a partir de una sèrie d’exercicis que introduiran l’alumnat en el camp de la comunicació política. Són els següents:  

  • P1. Introduccio a la comunicació política a través del cinema
  • P2. Anàlisi de la gestió de xarxes socials en el context de "campanya permanent 
  • P3. Anàlisi de la espectacularització de la política: estudi d'exemples i propostes d'actuació
  • P4. Anàlisi de la estrategia comunicativa dels partits polítics en campanya electoral

Igualment, l’assignatura tindrà un seminari d’assistència obligatòria, el contingut del qual estarà directament relacionat amb el contingut del temari.