PU0937 - Comunicació Financera

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Temari de teoriaUnitat 0. Repàs terminològic i revisió de conceptes objecte de la comunicació financera.

COMUNICACIÓ DE LES FINANCES

Unitat 1ª. Concepte de comunicació financera

1.1 Consideracions prèvies.

1.2 Empresa i comunicació financera.

1.3 Algunes consideracions sobre el mercat de valors.

1.4 Concepte i àmbit de la comunicació financera.
Unitat 2ª. Actors de la comunicació financera2.1 Introducció.
2.2 Emissors de la comunicació financera.
2.3 Receptors de la comunicació financera.
2.4 Organismes de control.

 

FINANCES PER A COMUNICADORS


Unitat 3ª. Les fonts de la comunicació financera

3.1 Introducció.

3.2 Les fonts primàries: antecedents.

3.3 Els comptes anuals.

Unitat 4ª. Aproximació a accions de comunicació

4.1. Públics de la comunicació empresarial especialitzada.

4.2. Eines de comunicació financera.

4.3.   Memòria anual en l'actualitat.

4.4. Altres eines de comunicació financera


Temari Pràctic


PROJECTES. Es realitzaran projectes d'aquest tipus:


1r Realitzar individualment els projectes sobre temes relacionats amb l'assignatura i el seguiment de la actualitat entorn de la comunicació financera (a classe i/o mitjançant tasques i fòrums d'aula virtual)

2º Realitzar, per grup (de 2/3 alumnes), un dels projectes que es detallen a continuació:

    
. Investigació, anàlisi i valoració crítica d'una acció específica de comunicació financera.

       ó 

    . Preparació d'un treball introductori d'investigació per a les "jornades de foment a la investigació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials "( presentació en les Jornades és optatiu).

Serà realitzat per cada un dels equips formats pels alumnes, i presentat a les classes pràctiques, al llarg del semestre.

SEMINARI: Participarà en seminari en el marc de l'Escola de Comunicació