PU0924 - Producció Audiovisual

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La filosofia pedagògica que sustenta aquesta assignatura té com objectiu un aprenentatge cooperatiu i progressiu de l'alumne/a. Per això, les classes combinaran les explicacions per part del professor/a amb la realització, presentació per a la posada en comuna i discussió (suggeriments, correccions, etcètera) per part dels grups que treballaran, organitzats, els alumnes, dels dossiers de pràctiques, consistents en projectes de producció.

Com queda reflectit en el quadre d'activitats, la distribució de les classes és de:

- 24 hores de teoria (grup complet, de 90 estudiants) i

- 24 hores de pràctiques (2 grups reduïts, de 45 estudiants).

L'assignatura inclou un Seminari especialitzat amb el temari impartit d'obligatòria assistència.