EA0949 - Lingüística Diacrònica de l'Anglès

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia consisteix en un conjunt de lliçons teòriques, combinades amb sessions pràctiques, les quals se centren especialment en la comprensió i traducció dels diferents textos, així con en tasques dissenyades per a l'estudi del canvi linguistic. També s'organitzaran, al llarg del curs, seminaris específics i activitats sobre temes concrets del programa d'estudis. S'espera que els estudiants participen activament en la resolució de les tasques i en el debat posterior. 

Les activitats i/o seminaris i conferències seràn part del temari.