Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia consistirà en un conjunt de lliçons teòriques, combinades amb sessions pràctiques que se centren especialment en la comprensió i traducció dels diferents textos. També s'organitzaran, al llarg del curs, seminaris específics i activitats sobre temes específics del programa d'estudis.