Temari

Temari

TEMARI

UNITAT 1: INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE ACADÈMIC I ELS GÈNERES ACADÈMICS

Aquesta unitat se centra en les característiques bàsiques del discurs acadèmic i s'exploren els principals gèneres acadèmics en l'ensenyament superior.

1.1. Els gèneres docents

1.2. Els gèneres de la recerca: el pòster

UNITAT 2: ELS ARTICLES DE RECERCA I ELS TREBALLS ACADÈMICS

Aquesta unitat se centra principalment en les competències escrites, especialment en aquelles tècniques directament relacionades amb els gèneres acadèmics escrits. 

2.1. L’abstract
2.2. L'article i les seues parts: Introduction, Method, Results, Discussion, Conclusion, References
2.3. Com usar les fonts 
2.4. Els mecanismes de l'escriptura
2.5. La coherència
2.6. Llengua i estil 
2.7. Els errors més comuns en la llengua anglesa 
2.8. Com preparar i redactar un treball de recerca 

UNITAT 3: LA PRESENTACIÓ ACADÈMICA 

Aquesta unitat se centra fonamentalment en els gèneres acadèmics orals de recerca 

3.1. Introducció a la presentació acadèmica 
3.2. La llengua de les presentacions acadèmiques 
3.3. Els elements visuals en les presentacions