PE0935 - Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió II

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Els programes informatius en televisió

1.1. Presència de la informació en la televisió

1.2. Característiques generals i tipologia

 

Tema 2. L'elaboració de programes informatius: la escaleta

2.1. La reunió de escaleta: equip i funcions

2.2. L'elaboració de la escaleta en els programes informatius

2.3. La selecció informativa

2.4 Els formats informatius

 

Tema 3. L'informatiu en televisió

3.1. Tipologia i característiques generals 

3.2. Els elements narratius i de posada en escena de l'informatiu

3.3. Estructura dels informatius 

3.4. L'avanç informatiu

3.5 El paper del/a presentador/a d'informatius

 

Tema 4. El magazín informatiu

4.1. Tipologia i característiques generals

4.2. Estructura dels magazins informatius 

4.3. El talk-show

4.4. Noves fórmules innovadores en els magazins informatius

 

Tema 5. Els programes de reportatges

5.1. Característiques generals

5.2. Estructura dels reportatges 

5.3. Fases de creació d'un reportatge en televisió

5.4. El infoentreteniment en els programes de reportatges

5.5. El paper de l'entrevista en els reportatges

 

Tema 6. Canales tot-notícies

6.1. Història dels canals tot-notícies

6.2. Tipologia i característiques generals

6.3. Estructura dels continguts en els canals tot-notícia

 

Tema 7. Continguts televisius i internet

7.1. L'evolució dels continguts televisius en internet

7.2. Continguts televisius informatius en l'àmbit digital

7.3. Nous formats aplicats a la televisió en internet