PE0935 - Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió II

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L’assignatura combinarà sessions teòriques amb sessions pràctiques centrades en la realització d’una sèrie d’exercicis per part de l’alumnat (tant de forma individual como en grup). La distribució de les classes serà la següent:

  • 2 hores de teoria setmanals (grup completo, de 90 estudiants)  
  • 2 hores de pràctiques setmanals (3 grups reduïts, de 30 persones aproximadament).

El contingut de les pràctiques de l‘assignatura s’organitza a partir dels següents exercicis:

1) Redacció i edició de platós a partir de vídeos proposats pel professorat, reculls de premsa o teletips d’agència.

2) Lectura en teleprompter i improvisació a càmera a partir de textos proposats pel professorat i produïts pel mateix alumnat.

3) Elaboració de falsos directes. 

4) Elaboració d’escaletes de programes informatius a partir de l’actualitat de la jornada.

5) Redacció, gravació i edició de continguts informatius i realització de programes informatius en directe. Posteriorment, l'alumnat haurà de realitzar un informatiu en directe, seguint l'escaleta plantejada. 

Igualment, l’assignatura comptarà amb un seminari d’assistència obligatòria, el contingut del qual estarà directament relacionat amb el contingut del temari.