PE0934 - Direcció de Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc I. Direcció de comunicació corporativa

·      Perfils professionals. Estructures i organigrames.

·      Gestió d'intangibles.

·      Pla de comunicació corporativa.

Bloc II. Públics d'interès / stakeholders

·      De les audiències als grups d'interès.

·      Conceptualització i diferenciació.

·      Identificar els stakeholders.

·      Microsegmentació per conversar.

Bloc III. comunicació interna

·      Funcions i abast.

·      Pla de comunicació interna.

·      Eines i canals interns.

Bloc IV. Innovació en comunicació corporativa

·      Social Media integrada en l'estratègia comunicativa.

·      Narratives digitals.

·      Tendències en comunicació corporativa.