PE0934 - Direcció de Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Metodologia detallada:

Sessions teòriques

Les classes seguiran una metodologia activa que necessita de la implicació de l'alumnat des del primer dia. Les activitats proposades consisteixen en la presentació i resolució de casos, debats, anàlisi i plantejament de preguntes reflexives sobre els continguts de l'assignatura. Per tant, l'assignatura s'enfoca des d'una perspectiva completament pràctica, analitzant bibliografia específica, casos reals, articles i investigacions que versen sobre la gestió dels valors intangibles de l'organització per practicar-los a l'aula. Les sessions es complementaran amb explicacions de la professora i visionat d'exemples relacionats amb els continguts de l'assignatura.

L'objectiu dels exercicis, els debats, les reflexions, etc. que es plantegen a l'aula persegueix que l'alumnat reflexioni i posi en pràctica els coneixements adquirits al llarg de l'assignatura i dels seus estudis de periodisme. Es resoldran i defensaran a classe, tant de manera individual com grupal. Tant en les classes de teoria com de pràctiques es treballa per grups de manera que l'alumnat resolgui els casos en equip tal com es desenvolupen en un departament de comunicació.

Seminaris i sessions professionals

Al llarg del curs es realitzaran seminaris i sessions que acostaran l'alumnat experiències personals de professionals de l'àmbit de la comunicació corporativa.

Molt important, el seguiment de l'assignatura requereix de l'seguiment setmana a setmana de l'Aula Virtual. S'hi penjaran totes les tasques que s'han de fer cada setmana, així com els calendaris de treball en els quals apareixeran tant dates com presentacions i treballs que els grups haurien de realitzar.

Sessions pràctiques

En cadascuna de les pràctiques que durant el curs es faran es plantejaran diverses activitats pràctiques dirigides, fonamentalment, a despertar la curiositat de l'alumnat i a guiar-lo en el procés d'entesa i assimilació dels continguts exposats. Les principals metodologies de treball seran la resolució de casos reals, l'anàlisi i la reflexió crítica d'accions relacionades amb la gestió d'intangibles. Els grups treballaran d'acord amb les indicacions de la professora i els treballs s'exposaran a l'aula. S'aconsella l'atreviment en les idees i el saber gestionar el risc de les propostes.

Sessions de tutoria

Durant aquestes sessions, els estudiants podran preguntar, bé de forma presencial o de forma mediada a través de l'aula virtual, totes aquelles qüestions, dubtes i aclariments que necessiten resoldre. Podran sol·licitar assessorament sobre la forma d'abordar els treballs plantejats a classe, demanar informació addicional o bibliografia sobre els continguts, exposar els seus problemes en l'hora d'abordar l'estudi de l'assignatura o la realització dels treballs requerits, etc. També es realitzaran en aquestes sessions el seguiment dels grups de treball, orientació de les activitats realitzades i formes de millorar-les, supervisió de la progressió de l'alumnat i resolució de qualsevol altra qüestió que l'alumne requereixi per part del professorat.