PE0929 - Empresa Periodística

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

1. L'empresa informativa

2. Estructura i organització de l'empresa periodística 

3.  Creació d'una empresa periodística. El pla de negoci/empresa

4.  Mercat i empresa. Nous models de negoci periodístic 

5. El producte de l'empresa informativa 

6. Audiències i consum informatiu 

7. L'emprenedoria en l'empresa periodística 

8. Innovació i tendències en l’empresa periodística 

9.  Màrqueting i comunicació de l’empresa periodística 

10. Responsabilitat social i sostenibilitat de l’empresa periodística