PE0918 - Eines informàtiques per a Comunicadors (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

TEORIA

Bloc 1: Introducció a les fulles de càlcul

  1. Conceptes bàsics.

  2. Estadística bàsica.

  3. Formulació i funcions

  4. Gràfics.

  5. Taule dinàmiques i recerques.

Bloc 2: Formats multimèdia

  1. Imatge

  2. Gràfics vectorials

  3. Text

  4. Ús de IAs per generació de textos.

Bloc 3: Xarxes socials i blogs

      9. Ús i gestió de xarxes socials
  1. Ús i gestió de blogs

PRÀCTIQUES

1. Fulles de càlcul

2. Creació d'infografies

3. Creació de llocs web amb Wordpress.