PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Les desigualtats socioeconòmiques en les actuals societats capitalistes avançades.

2. El "conflicte industrial": Weber i Durkheim.

3. Marx i el conflicte capital/treball.

4. El fordisme (o l'apogeu de la institucionalització del conflicte capital/treball) i la seua crisi.

5. De la societat industrial a la societat de la informació: el cas espanyol.

6. Desigualtats i grups socials: edat i gènere.

7. Estructura social global contemporània.

8. Els marcs i la construcció social, cultural i comunicativa de l'estructura social.

9. Estat del Benestar i polítiques socials a Espanya.

10. Poder, conflicte i microestructura social.