PE0909 - Anglès Professional per a Comunicadors (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

A fi de proporcionar a l'alumnat una base sòlida tant en el coneixement conceptual, en les classes teòriques, com a pràctic o aplicat –tenint en compte que tots dos es complementen i reforcen entre si–, el curs es presenta repartit en els següents components:

Ensenyaments teòrics

Exposicions teòriques centrades en el paper que juguen la llengua anglesa i la cultura anglo-americana en el discurs de la comunicació i en l'anàlisi de textos.


Ensenyaments pràctics (problemes)

Es realitzaran activitats de treball en parelles i en grup a fi de desenvolupar les quatre destreses de la llengua i especialment la comprensió i expressió oral (tècniques de parlar en públic). Al costat d'això, es desenvoluparan altres destreses del llenguatge visual amb les quals es combina el llenguatge verbal.

Seminari obligatori

L'assignatura també comptarà amb un Seminari d'assistència obligatòria, directament relacionat amb el contingut del temari. Aquesta activitat es correspon amb l'ítem "Preparació de treballs acadèmics" del sistema d'avaluació (veure epígraf 10).

Tutories

Les tutories serveixen per orientar i proporcionar informació requerida pels alumnes sobre aspectes puntuals del programa o algun tema de classe. A part d'això, és necessari acudir al professor (bé a les seves tutories presencials o per l'aula virtut) per a la realització de la prova oral de les pràctiques (treball de *documentació i informació i presentació oral).

Treball personal

Basat en pràctiques professionals. Les últimes setmanes de classe es dedicaran a les presentacions orals dels alumnes (veure sistema de *avaluació).

Ensenyament o presencial i autoaprenentatge: Treball en el CAL amb l'objectiu de realitzar exercicis personals d'entrenament en les diferents destreses.