PE0908 - Història del Món Actual (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. La divisió del món en blocs

1. D'Aliats a antagonistes. El món es fa bipolar

2. Els inicis de la Guerra Freda

3. La política de Contenció

4. El maccarthysmo


Tema 2. La creació d'un camp socialista

1. L'estalinisme de postguerra

2. Les repúbliques democràtiques populars

3. Les revolucions a Àsia: la Xina

4. Desestalinització, coexistència pacífica i comunitat econòmica


Tema 3. Europa Occidental

1. L'Europa de postguerra.

2. L'Estat de benestar i la integració econòmica.

3. La Guerra Freda Cultural

4. Les dictadures meridionals: Portugal i Grècia


Tema 4. Temps de canvis

1. L'Amèrica satisfeta i la rebel·lió dels costums

2. Les eleccions de 1960 i la “Nova Frontera”

3. La revolta negra

4. La protesta generacional: el Maig francés, Praga i Mèxic.


Tema 5. El moment de la descolonització

1. L'Índia: Gandhi i la no violència

2. La guerra de Vietnam

3. La descolonització a Àfrica. L'apartheid

4. Protagonisme del Tercer Món: el Moviment de Països No Alineats


Tema 6. Amèrica Llatina

1. Els populismes nacionalistes

2. Una revolució antiimperialista: Cuba

3. La Guerra Freda i el pati posterior

4. Les dictadures militars


Tema 7. El vell i el nou ordre internacional

1. Democràcia amb govern trampós: Nixon i el Watergate

2. La “revolució” conservadora: Thatcher i Reagan

3. La desintegració del camp socialista i la nova ona del capitalisme

4. Poscolonialidad i multiculturalisme