PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

A continuació s'exposen les línies generals del programa d'assignatura que estarà subjecte a possibles canvis en funció de les característiques del grup d'estudiants que la cursen i de l'evolució del propi escenari audiovisual.

TEMA 1. INTRODUCCIÓ A LA TEORIA DE LA IMATGE

1.1 La imatge de la realitat vs la realitat de la imatge

1.2 Les imatges del poder i el poder de les imatges

1.3 Imatge i representació. Definicions i acotacions prèvies

1.4 El concepte de representació. De la imitació a la substitució


TEMA 2. CONCEPTES FONAMENTALS DE LA TEORIA DE LA IMATGE

2.1 El concepte d'Enunciació

2.2 Representació normativa i marques enunciatives

2.3 Representació documental i representació ficcional

2.4 Intertextualitat i motius visuals


TEMA 3. LA IMATGE FOTOGRÀFICA

3.1 La construcció de la iconicitat moderna: la perspectiva artificialis

3.2 Pintura i fotografia. El mitjà fotogràfic i la “crisi” de la pintura

3.2.1 La invenció de lobjectivitat fotogràfica

3.2.2. L'efervescència artística al segle XIX i la lluita de la fotografia per sumar-se

3.3 La imatge fotogràfica

3.3.1 La il·lusió de registre pur

3.3.2 Allò controlat i incontrolable

3.3.3. La fotografia, el temps i la mort

3.4 Aproximació a la postfotografia


TEMA 4. LA IMATGE CINEMATOGRÀFICA

Part I

4.1. El context daparició del cinema

4.1.1 La llum

4.1.2 L'instant

4.1.3 El moviment

4.2. Neix el cinema: els germans Lumière

4.3. El MRP (Mode de Representació Primitiu)

4.4 L'aportació de la màgia

Part II

4.5 El camí cap al MRI: el cinema dintegració narrativa

4.6. El MRI (Mode de Representació Institucional) i el cinema clàssic

4.7. Distàncies amb el MRI: M i Ciutadà Kane com a cas d'estudi