PE0901 - Llengua Espanyola per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Gèneres discursius orals i escrits. 
  • Caracterització dels registres especialitzats: el llenguatge periodístic. 
  • Llenguatge periodístic, llengua estàndard i varietats de la llengua espanyola.
2. Norma i usos correctes de l'espanyol 
  • Fonts d'informació normativa sobre la llengua (acadèmiques, manuals d'estil, fonts digitals, correctors d'estil) 
  • Desviacions ortogràfiques i gramaticals freqüents en els mitjans de comunicació 
  • Incorreccions principals en el nivell fònic.
3. Confecció de textos 
  • Pautes bàsiques d'escriptura d'un text 
  • Pautes de correcció d'estil i revisió 
4. Introducció al text informatiu. 
  • Estructura del text informatiu. 
  • Objectivitat i modalització. Lectura crítica de textos informatius.
  • Creativitat lingüística en el llenguatge periodístic