CA0945 - Models de Representació en l'Audiovisual Contemporani

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1. El manierisme com a fi del classicisme.
2. El neorealisme.
3. Els nous cinemes europeus.
4. El concepte modern d'autoria.
5. La televisió i la seua influència.
6. La postmodernitat audiovisual.
7. Minories i audiovisual.
8. Individualitats en el canvi de segle.
9. La irrupció del digital.
10. Les noves pantalles.