CA0934 - Direcció de Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Introducció: De la identitat a la comunicació corporativa

2. Direcció de Comunicació: la figura i el departament

2.1. Del Director de Comunicació al Director de Reputació

2.2. El Director de Comunicació i el seu departament

3. Les relacions estratègiques

3.1. La legitimació social de l'organització

3.2. El significat del compromís estratègic de la *RSC

3.3. Les relacions amb els empleats

3.4. Les relacions amb els clients

4. L'estratègia de reputació corporativa

4.1. L'estratègia corporativa

4.2. Identificació de *stakeholders

4.3. El pla de comunicació

5. Tendències i innovació

5.1. Creativitat en comunicació corporativa

5.2. Els reptes del dircom