TU0939 - Gestió de Qualitat en Empreses Turístiques

Curs 4 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula