TU0922 - Investigació de Mercats

Curs 3 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula