TU0913 - Direcció Estratègica d'Organitzacions Turístiques

Curs 2 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula