TU0913 - Direcció Estratègica d'Organitzacions Turístiques

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Combinació de teoria i pràctica.

 Combinació de classe magistral (explicació dels conceptes i idees principals), i classes participatives (anàlisi de material complementari i debats).

Possibilitat de fer activitats de reforç.

Treball en equip i casos destudi.

Possibilitat de plantejar activitats individuals durant el curs.