RL0945 - Gestió del Coneixement i TIC en l'Empresa

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

El contingut de la matèria s'organitza a partir de sis temes. Els dos primers temes recullen els fonaments teòrics sobre el coneixement com a recurs clau en la creació de valor per a les organitzacions així com l'estudi de la gestió del coneixement i l'efecte en el desenvolupament de processos organitzatius com l'aprenentatge i la innovació. Els quatre temes següents aborden l'evolució de les tecnologies canviants, els tipus i les implicacions en les organitzacions i la societat

  • · 1. Conceptes bàsics de gestió del coneixement.
  • · 2. La gestió del coneixement en l'empresa.
  • · 3. Evolució de les TIC. Era informàtica, d'Internet i virtual.
  • · 4. Eines web 1.0, 2.0 i 3.0. Xarxes socials.
  • · 5. Nous conceptes. Filosofia hacker. Model catedral vs. basar, programari lliure i privatiu, copyright vs. copyleft, open source, open science, crowdfunding, sharisme.
  • · 6. Xarxes i tipus. Dispositius de relació virtual.

Bibliografía: