RL0945 - Gestió del Coneixement i TIC en l'Empresa

Curs 4 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula