RL0944 - Gestió de Qualitat i Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

UNITATS DIDÀCTIQUES

TEMA 1. INTRODUCCIÓ A LA QUALITAT I L'EXCEL·LÈNCIA A LA GESTIÓ

TEMA 2. GESTIÓ DE LA QUALITAT TOTAL (GCT)/ EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ

TEMA 3. MODELS DE REFERÈNCIA EN LA INTRODUCCIÓ DE LA GESTIÓ DE LA QUALITAT TOTAL

TEMA 4: LA GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA DIRECCIÓ DE LES PERSONES

TEMA 5. EXTENSIÓ DE LA GCT CAP A ALTRES SISTEMES DE GESTIÓ


Cada tema es complementa amb activitats amb el propòsit de consolidar els coneixements i les habilitats de l'estudiant. Algunes d'aquestes activitats han de ser preparades de forma autònoma per l'estudiant i altres es realitzaran presencialment a l'aula. Així mateix, els estudiants hauran de realitzar un Projecte en equip que serà tutoritzat pel professorat. Les activitats pràctiques a realitzar al llarg del curs s'aniran publicant a l'aula virtual de l'assignatura.