RL0941 - Psicologia de la Prevenció de Riscos Laborals

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. Psicologia de la salut laboral.

-          Introducció a la Psicologia de la Salut Ocupacional

-          El nou paradigma de la Psicologia de la Salut Ocupacional Positiva

-          El concepte d’estrès i salut laboral i conceptes relacionats

TEMA 2. Models teòrics de l'estrès i salut laboral.

-          Processos psicològics bàsics de l’estrès i la salut laboral.

-          Teories bàsiques en Psicologia de la Salut Ocupacional.

§  Models de pèrdua de recursos.

§  Models de desajust.

§  Models de sobre o baixa estimulació.

§  Models de demandes-recursos.

TEMA 3. La Síndrome de cremar-se pel treball (burnout).

-          Concepte

-          Mesura

-          Estratègies de prevenció i intervenció

TEMA 4. El tecnoestrès.

-          Concepte

-          Mesura

-          Estratègies de prevenció i intervenció

TEMA 5. L'addicció al treball.

-          Concepte

-          Mesura

-          Estratègies de prevenció i intervenció

TEMA 6. L'assetjament psicològic (mobbing).

-          Concepte

-          Mesura

-          Estratègies de prevenció i intervenció

TEMA 7. Les organitzacions saludables i resilients

-          Concepte

-          Mesura

-          Estratègies d’optimització.

TEMA 8. L'autoeficàcia en el treball.

-          Concepte

-          Mesura

-          Estratègies d’optimització

TEMA 9. L’engagement i el flow en el treball.

-          Concepte

-          Mesura

-          Estratègies d’optimització

TEMA 10. La intel · ligència socioemocional.

-          Concepte

-          Mesura

-          Estratègies d’optimització.