RL0940 - Habilitats de Direcció i Coordinació

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Introducció. Relacions d'interdependència en el treball

-       Els Equips de treball: Estructura i composición

-       Direcció i Lideratge en els equips de treball

 

Tema 2. El procés de lideratge

-       El lideratge com a procés d'influència: líder, seguidors i situació

-       Lideratge i poder.

-       Model de lideratge de rang complet. Lideratge Transformacional

 

Tema 3. Habilitats de lideratge en equips

-       Intel·ligència Emocional i Lideratge Transformacional

-       Desenvolupament de competències emocionals de lideratge