RL0940 - Habilitats de Direcció i Coordinació

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

1. Ensenyament teòric es durà a terme mitjançant classes per al gran grup amb la participació activa dels estudiants. Es combinaran les classes magistrals amb col · loquis i debats sobre els continguts de l'assignatura. Es fomentaran les iniciatives dirigides al desenvolupament de competències de treball en grup, com la proposta de desenvolupament de temes monogràfics o anàlisi de problemes relacionats amb el copntenido de l'assignatura duts a terme en grup

2. Ensenyament pràctic: es combinarà el desenvolupament d'habilitats per a la recerca d'informació i materials per a la resolucio de problemes i situacions amb l'experimentació pràctica dels diferents aprenentatges. Les activitats pràctiques plantejades comprenen: estudi de casos i possibles solucions, anàlisi de problemes, estudi d'instruments i eines, experimentació pràctica mitjançant role playing, etc.

3. Seminaris: S'organitzaran per oferir un espai de debat i reflexió sobre temes relacionats amb l'assignatura i en consonància amb el món laboral. Poden consistir en taules rodones o xerrades amb experts professionals. Aquests seminaris aportaran una visió professional des del món de l'empresa posant de manifest l'aplicació pràctica que el contingut de l'assignatura en el món laboral. També es podrien utilitzar vídeos o recursos gravats que serviran de suport per al debat i l'exposició de punts de vista.

4. Tutories: ensenyament individualitzat en un ambient personalitzat i centrat en l'alumne. Aquesta activitat permetrà abordar problemàtiques concretes i específiques.