RL0939 - Sociologia de les Organitzacions

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

 

I.- Introducció a l'estudi de les Organitzacions.

II.- Història social de les Organitzacions. Industrialització: elements clau del procés d'industrialització.

III.- Teories de l'Organització . Organització del Treball. Impact de les tecnologies.

IV.- Aspectes centrals de l'Organització ( sistemes de rols,estructura social, cultura de l'organització.... )

V.- Problemes bàsics en Sociologia de les Organitzacions ( participació, motivació, processos de comunicació, conflicte i negociació....).

VI.- Les relacions laborals en les Organitzacions.

 

Aquesta proposta és flexible podent incorporar els canvis que es considerin pertinents.