RL0937 - Anàlisi i Promoció de la Igualtat de Gènere en l'Àmbit Laboral

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1.- El sistema de gèneres i la divisió sexual del treball. Aportacions teòriques sobre el mercat laboral femení.

2.- Anàlisi de l'estructura laboral de dones i homes.

3.- Accions per la igualtat i la conciliació de la vida laboral i familiar. Normatives, Polítiques públiques i Plans d'igualtat.

4.- Violència de gènere. Mesures en l'àmbit laboral.