RL0929 - Direcció i Gestió de Recursos Humans II

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Part 1: INTRODUCCIÓ

Tema 1. Comportament organitzacional.

Part 2: L’INDIVIDU

Tema 2. La diversitat a les organitzacions.

Tema 3. La personalitat i els valors.

Tema 4. Motivació. Conceptes i aplicacions.

Part 3: EL GRUP

Tema 5. La comunicació.

Tema 6. Lideratge, poder i política.

Part 4: EL SISTEMA DE L’ORGANITZACIÓ

Tema 7. Cultura organitzacional.

Tema 8. Polítiques i pràctiques de RRHH.