RL0928 - Canvi Organitzatiu i Desenvolupament de Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1: Fonaments del disseny i l'estructura organitzativa

Tema 2: Dissenys organitzatius per al canvi

Tema 3: Canvi i desenvolupament organitzatiu

Tema 4: Innovació 

Tema 5: Resiliencia organitzativa

Tema 6: Aprenentatge organitzatiu

Tema 7: Organitzacions conscients (Desenvolupament dels Recursos Humans)