RL0928 - Canvi Organitzatiu i Desenvolupament de Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula