RL0925 - Economia del Treball

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. INTRODUCCIÓ

1.1. L'economia laboral com a disciplina.
1.2. L'economia laboral moderna: aplicació de la perspectiva econòmica.
1.3. Visió panoràmica de l'assignatura.

Bibliografia bàsica: McConnell et al. (2007): capítol 1.

 

TEMA 2. LA TEORIA DE L'OFERTA DE TREBALL DE L'INDIVIDU


2.1. L'assignació del temps de treball: el model bàsic d'elecció entre renda i oci.
2.2. Aplicacions del model bàsic:
        2.2.a. La inactivitat i el salari de reserva.
        2.2.b. La sobreocupació i la subocupació.
        2.2.c. Primes per hores extraordinàries enfront del salari ordinari.
        2.2.d. Els programes de manteniment dels ingressos.  

Bibliografia bàsica: McConnell et al. (2007): capítol 2.


 

TEMA 3. LA POBLACIÓ, LES TAXES D'ACTIVITAT I LES HORES DE TREBALL


3.1. Tendències demogràfiques: natalitat, mortalitat i migracions internacionals.
3.2. El model de Becker: l'assignació del temps.
3.3. Les taxes d'activitat. Definició i mesurament.
3.4. Tendència a llarg termini de les taxes d'activitat.
3.5. Variacions cícliques de la taxa d'activitat.
3.6. Les hores de treball. Tendència general descendent.

Bibliografia bàsica: McConnell et al. (2007): capítol 3.

 

TEMA 4. LA QUALITAT DEL TREBALL: LA INVERSIÓ EN CAPITAL HUMÀ


4.1. La inversió en capital humà. Conceptes i dades.
4.2. El model de capital humà.
4.3. La distribució dels guanys.
4.4. La formació en el treball: anàlisi de la qualificació específica i general.
4.5. Explicacions alternatives a la teoría del capital humà.

Bibliografia bàsica: McConnell et al. (2007): capítol 4.

 

TEMA 5. LA DEMANDA DE TREBALL

5.1. La demanda derivada de treball.
5.2. La demanda de treball a curt termini: el venedor perfectament competitiu.
5.3. La demanda de treball a curt termini: el venedor imperfectament competitiu.
5.4. La demanda de treball a llarg termini.
5.5. La demanda de treball del mercat.
5.6. Elasticitat de la demanda de treball.
5.7. Determinants de la demanda de treball.

Bibliografia bàsica: McConnell et al. (2007): capítol 5.


TEMA 6. DETERMINACIÓ SALARIAL I ASSIGNACIÓ DEL TREBALL

6.1. Teoria d'un mercat de treball perfectament competitiu.
6.2. La determinació dels salaris i de l'ocupació: El monopoli en el mercat de productes.

6.3. El "monopsonio".

6.4. Els sindicats i la determinació dels salaris.

6.5. El monopolio bilateral.

6.6. La determinació dels salaris: El retard en la resposta de l'oferta.

Bibliografia bàsica:McConnell et al. (2007): capítols 6 i 7.