RL0921 - Conflicte i Estructura de la Negociació

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Teoria del Conflicte.

2. El conflicte laboral en els clàssics de la Sociologia: Marx, Weber i Durkheim.

3. El fordisme (o l'apogeu de la institucionaltizació del conflicte laboral) vs. neoliberalisme.

4. Conflicte i poder en les organitzacions.

5. La naturalesa de la negociació.

6. La planificació de la negociació.

7. Estratègies de negociació.

8. Les característiques personals dels negociadors.