RL0921 - Conflicte i Estructura de la Negociació

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes teòriques: l'alumnat aprèn els fonaments conceptuals de la matèria assistint a les exposicions participatives del professorat i completant-les amb l'estudi personal. 

Classes pràctiques: aproximació a les principals fonts bibliogràfiques, anàlisi de documents, estadístiques, visualitzacions, notícies d'actualitat, conferències, debats, crítiques, etc.