RL0920 - Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

I.- Introducció a la Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals.

II.- Àmbit d'estudi. Contextualització. Metodologia.

III.- Societat i Treball : Orígens, evolució, tendències.

IV.- Treball i Societat de la Informació.

V.- Paradigmes de l'organització social del treball.

VI.- L'anàlisi de les relacions laborals: principals conceptualitzacions.

VII.- Els actors de les relacions laborals.

VIII.- Les relacions laborals en l'Estat Espanyol. Àmbit Unió Europea.