RL0919 - Psicologia del Treball i dels Recursos Humans

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. La psicologia del treball (origen i història)
 
Tema 2: El Significat del Treball
 
Tema 3: Processos de socialització laboral
 
Tema 4: Treball en equip
 
Tema 5: Motivació Laboral
 
Tema 6: Emocions i Treball Tema
 
Tema 7: La Intel·ligència Emocional en el Treball