RL0917 - Direcció i Gestió de Recursos Humans I

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

1. La direcció dels recursos humans: evolució i importància
2. La direcció estratègica dels recursos humans i el rendiment empresarial: perspectives universalista, contingent i configuracional
3. Reclutament i selecció
4. La formació
5. L'avaluació del rendiment
6. La gestió de carreres
7. La retribució
8. El sistema de gestió per competències