RL0915 - Organització i Mètodes de Treball

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

1. LA FUNCIÓ D'OPERACIONS

2. ESTRATÈGIA D'OPERACIONS

3. SELECCIÓ DEL PROCÉS

4. DISSENY DEL PROCÉS DE SERVEI

5. ANÀLISI DEL FLUX DE PROCÉS

6. ADMINISTRACIÓ DE LA QUALITAT

7: ESTUDI DEL TREBALL: MÈTODES

8: MESURAMENT DEL TREBALL