RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Teoria:
- Classes magistrals. -Assistència a classe i participació on l'estudiantat formarà grups de treball,
Aquests grups seran permanents durant tot el curs i s'encarregaran de preparar la presentació d'anàlisi de casos, amb el suport de la teoria presentada en classe. Aquestes classes són maneres d'avaluació pràctica i presencial dels coneixements teòrics.

Les classes d'anàlisis de casos estaran dividides de la següent manera:
1. - Fenòmens de comunicació, percepció i processos d'atribució social. Temes 1 i 2.
2. - Actituds i necessitat de canvi d'actituds en grups socials. Temes 3 i 4.
3. - Importància de la participació dels grups socials en la construcció d'un benestar sociolaboral. Temes 4 i 5.

Pràctiques.
Especificades en el programa.
Els i les alumnes que per activitats no compatibles (treball, malalties o altres motius) personals, no puguen assistir a classes i no puguen participar en pràctiques presencials tindran l'opció de presentació virtual, per la qual cosa seran avaluats amb les mateixes activitats que tot l'alumnat del curs.