RL0907 - Els Reptes de la Globalització (Filosofia)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia de la classe serà:

  1. D'una banda, expositiva per part de la professora. Per a cada tema hi haurà una part inicial en la qual es desenvoluparan els conceptes bàsics i les teories fonamentals. Les presentacions PowerPoint que s'utilitzen en classe es posaran a la disposició de l'alumnat en l'Aula Virtual de l'assignatura.
  2. En una segona part, els i les estudiants treballaran sobre aspectes concrets del contingut teòric de cadascun dels temes en els Tallers; a partir d'exercicis, així també com de documentals i pel·lícules.

En ser una assignatura de debat sobre aspectes d'actualitat l'alumnat necessàriament haurà de participar amb les seues pròpies reflexions. La professora ajudarà als i les estudiants a formar-se en la capacitat reflexiva i crítica sobre els temes que es tracten, incitant la formació d'un pensament autònom.

Aquest treball a realitzar dins de l'aula es complementarà amb el treball autònom de l'estudiantat fora de l'aula.