RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Activitats formatives

En les sessions de teoria i problemes: Explicacions teòriques del contingut i resolució d’exercicis i problemes.

En les sessions de problemes:

  • Resoldre en la pissarra alguns problemes del llistat proporcionat de problemes.
  • Treball dels grups a l’aula: S’especificarà quins dies estaran assignats per aquest tipus de treball.
  • Treball en grup a l’aula d’ordinadors. En aquestes sessions els alumnes resoldran exercicis de classe mitjançant l’ús d’un programa informàtic. S’especificaran els dies.

Cal recordar que és important que l'alumnat utilitze les hores de tutoria per a resoldre dubtes sobre la teoria i els problemes realitzats en classe.