RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

D03 - Elements de Dret Públic i Privat I

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

RC01 - Elements de Dret Privat

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Reconeixement